• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Trang chủ

Kỹ năng sống
Trang chủ | Đặc trưng | Kỹ năng sống

Kỹ năng chế tạo

Kỹ năng chế dược (luyện đơn) cho phép đồng đạo tự chế tạo các loại dược liệu để sử dụng trong những trường hợp cần thiết. Mỗi một loại đơn được sẽ có các công thức khác nhau, để tạo ra chúng bạn phải tốn không ít thời gian để tìm nguyên liệu và hợp thành dược phẩm.

Đơn dược sau khi chế tạo xong có thể đem bày bán, giao dịch trong thành.

NPC dạy thuật chế dược Tọa độ

Du Phương Đại Phu
215 – 225 Thành Đô
Loại hình Tên gọi Đẳng cấp Nguyên liệu 1 Nguyên liệu 2 Nguyên liệu 3 Nguyên liệu 4 Thể lực tiêu hao Kinh nghiệm nhận được
Phục hồi sinh lực Kim Sáng Tán 1 2 Ba Đậu 1 1
Chỉ Huyết Tán 3 1 Cát Cánh 3 Tàng Hồng Hoa 1 Ba Đậu 1 1
Bạch Vân Tán 5 1 Hoàng Liên 1 Cát Cánh 1 Xác ve 1 1
Thiên Hương Vân Cẩm Tục 7 3 Xuyên Sơn Giáp 2 Xác ve 2 Hoàng Liên 2 Tàng Hồng Hoa 1 2
Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao 8 3 Xạ Hương 2 Điền Thất 2 Xác ve 2 Ba Đậu 1 4
Phục hồi sinh lực Tiểu Hoàn Đơn 2 1 Tàng Hồng Hoa 1 4
Hoàn Dương Đơn 4 1 Cát Cánh 1 Tàng Hồng Hoa 1 Ba Đậu 1 4
Đại Hoàn Đơn 6 1 Hoàng Liên 1 Cát Cánh 1 Xác ve 1 4
Nhất Nguyên Phục Thủy Đơn 7 3 Điền Thất 2 Xác ve 2 Hoàng Liên 2 Tàng Hồng Hoa 1 2
Vạn Vật Quy Nguyên Đơn 8 3 Xuyên Sơn Giáp 2 Điền Thất 2 Xác ve 2 Ba Đậu 1 4
Phục hồ sinh lực và nội lực Thanh Tâm Tán 2 2 Ba Đậu 1 Tàng Hồng Hoa 1 1
Ích Khí Tán 4 2 Cát Cánh 1 Tàng Hồng Hoa 1 Hoàng Liên 1 1
Ngọc Linh Tán 6 2 Hoàng Liên 1 Cát Cánh 1 Xác ve 1 1
Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn 8 3 Xuyên Sơn Giáp 3 Điền Thất 2 Xác ve 3 Tàng Hồng Hoa 1 5
Sinh Sinh Tạo Hóa Tán 9 3 Xạ Hương 3 Xuyên Sơn Giáp 2 Điền Thất 3 Cát Cánh 1 5
Thuốc trị thương Bạch Nhật đơn 1 2 Ba Đậu 3 Tàng Hồng Hoa 2 Mộc Nhĩ 1 Dược Vương Thần Biên 1 1
Ích Dương Tán 1 2 Ba Đậu 3 Tàng Hồng Hoa 2 Mộc Nhĩ 1 Dược Vương Thần Biên 1 1
Toàn Sinh đơn 3 3 Cát Cánh 2 Tàng Hồng Hoa 2 Khuynh Li đậu 3 Dược Vương Thần Biên 1 1
Thiên Kim Tán 3 3 Cát Cánh 2 Tàng Hồng Hoa 2 Khuynh Li đậu 3 Dược Vương Thần Biên 1 1
Triệu Hồn đơn 5 3 Hoàng Liên 2 Cát Cánh 2 Nhiễu Minh đậu 5 Dược Vương Thần Biên 1 1
Bổ Thiên Tán 5 3 Hoàng Liên 2 Cát Cánh 2 Nhiễu Minh đậu 5 Dược Vương Thần Biên 1 1
Ngư Thần Dịch Sử Đơn 7 3 Xác ve 2 Hoàng Liên 2 Dung Trạch Cốc 8 Dược Vương Thần Biên 1 3
Thất Trùng Thất Hoa Tán 7 3 Xác ve 2 Hoàng Liên 2 Dung Trạch Cốc 8 Dược Vương Thần Biên 1 3
Bôn Tinh Khước Nguyệt Đơn 8 3 Xuyên Sơn Giáp 2 Điền Thất 2 Mía 10 Dược Vương Thần Biên 1 6
Đại Nhật Viêm Dương Tán 8 3 Xuyên Sơn Giáp 2 Điền Thất 2 Mía 10 Dược Vương Thần Biên 1 6
Thuốc giải độc Giải Độc đơn 1 1 Ba Đậu 1 Tàng Hồng Hoa 2 Mộc Nhĩ 1 Dược Vương Thần Biên 1 1
Chỉ Thủy đơn 3 1 Cát Cánh 1 Tàng Hồng Hoa 2 Khuynh Li đậu 2 Dược Vương Thần Biên 1 1
Bài Vân đơn 5 1 Hoàng Liên 1 Cát Cánh 2 Nhiễu Minh đậu 3 Dược Vương Thần Biên 1 1
Càn Nguyên Chánh Khí Đơn 7 1 Xác ve 1 Hoàng Liên 2 Dung Trạch Cốc 4 Dược Vương Thần Biên 1 3
Thiên Vương Bổ Tâm đơn 8 1 Xuyên Sơn Giáp 1 Điền Thất 2 Mía 5 Dược Vương Thần Biên 1 6