• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Trang chủ

Kỹ năng sống
Trang chủ | Đặc trưng | Kỹ năng sống

Kỹ năng thu thập

Kỹ năng thu thập bao gồm các kỹ năng: Đốn củi, đào khoáng, canh tác, hái thuốc, thuộc da, kéo tơ, tập linh. Sau khi đạt đến cấp 10, đồng đạo có thể đến NPC dạy kỹ năng thu thập để tầm sư học nghệ. Mỗi lần sử dụng kỹ năng sẽ tốn một phần thể lực, và sẽ nhận được điểm kinh nghiệm. Khi điểm kinh nghiệm tích lũy đến mức nhất định sẽ tự động thăng cấp.

Khi kỹ năng thu thập tăng lên, đồng đạo có thể đến khu vực cao cấp để thu thập vật phẩm nhiệm vụ có giá trị. (Đồng đạo có thể sử dụng Thần Nông Đơn để tiến hành công tác thu thập hiệu quả).

KỶ NĂNG ĐÀO KHOÁNG

Kỹ năng đào khoáng giúp thu thập khoáng thạch để chế luyện vũ khí.

Cách thu thập:

 • Tùy theo đẳng cấp kỹ năng, đồng đạo mang công cụ thu thập đến bản đồ kỹ năng để tiến hành thu thập.
 • Cách đi đến địa đồ thu thập: Bạn đến Thành Đô gặp Đại Khoáng Công
NPC dạy đào khoáng Tọa độ

Đại Khoáng Công
Thành Đô 229 / 214

Sơ Cấp Trung Cấp Cao Cấp
Công cụ Cuốc chim cấp 1 Cuốc chim cấp 2 Cuốc chim cấp 3(Cuốc Cộng Công)
Bản đồ thu thập Thạch Môn Động Linh Nham Động Huyền Tinh Động
Một số vật phẩm nhận được Tinh Thiết, Bách Luyện Cang, Ô Kim Thái Bạch Kim Tinh, Huyền Thiết Hắc Ô Thạch, Xích Thiết

KỶ NĂNG CANH TÁC

Kỹ năng canh tác cho phép đồng đạo có được những nguyên liệu để nấu nướng.

Cách thu thập:

 • Tùy theo đẳng cấp kỹ năng, đồng đạo mang công cụ thu thập đến bản đồ kỹ năng để tiến hành thu thập.
 • Cách đi đến địa đồ thu thập: Bạn đến Tuyền Châu gặp Lý Phong Thu.
NPC dạy canh tác Tọa độ

Lý Phong Thu
Tuyền Châu 200 / 185

Sơ Cấp Trung Cấp Cao Cấp
Công cụ Cuốc cấp 1 Cuốc cấp 2 Cuốc cấp 3(Cuốc Viêm Đế)
Bản đồ thu thập Thanh Thủy Thôn Doanh Dân Thôn Lam Nhạc Thôn
Một số vật phẩm nhận được Quang Thông Ma, Mộc Nhĩ, Khuynh Ly Đậu, Trúc Nhục, Hồ Tiêu Mía, Diên Tinh Mạch, Thuần Hòa Mạch Hạt Kê Du Phong, Phụng Quán Túc, Dao Chi Túc

KỸ NĂNG ĐỐN CỦI

Kỹ năng đốn củi cho phép đồng đạo thu thập nguyên liệu để chế tạo vũ khí.

Cách thu thập:

 • Tùy theo đẳng cấp kỹ năng, đồng đạo mang công cụ thu thập đến bản đồ kỹ năng để tiến hành thu thập.
 • Cách đi đến địa đồ thu thập: Bạn đến Biện Kinh gặp Lưu Nhất Phủ.
NPC dạy đốn củi Tọa độ

Lưu Nhất Phủ
Biện Kinh 152 / 182

Sơ Cấp Trung Cấp Cao Cấp
Công cụ Thiết Phủ cấp 1 Thiết Phủ cấp 2 Thiết Phủ cấp 3(Bàn Cổ Phủ)
Bản đồ thu thập Hưng An Lĩnh Hội Tiên Lĩnh Thương Long Lệnh
Một số vật phẩm nhận được Thiết Mộc, Sam Mộc, Tùng Mộc, Dương Mộc Ngô Đồng, Trùng Mộc Đàn Mộc, Thiết Tuyến Mộc

KỸ NĂNG HÁI THUỐC

Kỹ năng canh tác cho phép đồng đạo có được những nguyên liệu để chế dược phẩm.

Cách thu thập:

 • Tùy theo đẳng cấp kỹ năng, đồng đạo mang công cụ thu thập đến bản đồ kỹ năng để tiến hành thu thập.
 • Cách đi đến địa đồ thu thập: Bạn đến Tuyền Châu gặp Lâm Dược Sư.
NPC dạy hái thuốc Tọa độ

Lâm Dược Sư
Tuyền Châu 194 / 184

Sơ Cấp Trung Cấp Cao Cấp
Công cụ Cuốc đào thuốc cấp 1 Cuốc đào thuốc cấp 2 Cuốc đào thuốc cấp 3 (Cuốc Thần Nông)
Bản đồ thu thập Nam Hòe Cốc Hàm U Cốc Hiên Viên Cốc
Một số vật phẩm nhận được Ba Đậu, Tàng Hồng Hoa, Cát Cánh,… Xác Ve, Xuyên Sơn Giáp Xạ Hương, Nhân Sâm

KỸ NĂNG KÉO TƠ

Cho phép thu thập Tơ tằm, Ngũ Sắc Tơ và các loại sợi tơ khác để may hộ giáp

Cách thu thập:

 • Tùy theo đẳng cấp kỹ năng, đồng đạo mang công cụ thu thập đến bản đồ kỹ năng để tiến hành thu thập.
 • Cách đi đến địa đồ thu thập: Đến Thành Đô tìm Hoàng Đại Thẩm
NPC dạy kéo tơ Tọa độ

Hoàng Đại Thẩm
Thành Đô 230 / 218

Sơ Cấp Trung Cấp Cao Cấp
Công cụ Con thoi cấp 1 Con thoi cấp 2 Con thoi cấp 3 (Chức Nữ Thoa)
Bản đồ thu thập Không Tang sơn Côn Ngô sơn Tử Tang sơn
Một số vật phẩm nhận được Tơ tằm, đuôi thỏ, tơ ngũ sắc… Tơ Huyết Tầm, Tơ Linh Chu Băng Tầm Tơ, Lãnh Trùng Tơ

KỸ NĂNG THUỘC DA

Cho phép thu thập các loại da thú để làm nguyên liệu may y phục, hộ giáp

Cách thu thập:

 • Tùy theo đẳng cấp kỹ năng, đồng đạo mang công cụ thu thập đến bản đồ kỹ năng để tiến hành thu thập.
 • Cách đi đến địa đồ thu thập: Đến Biện Kinh tìm Thợ Săn Trương
NPC dạy thuộc da Tọa độ

Thợ Săn Trương
Biện Kinh 168 / 189

Sơ Cấp Trung Cấp Cao Cấp
Công cụ Chế Bì Đao cấp 1 Chế Bì Đao cấp 2 Chế Bì Đao cấp 3 (Lôi Thần Đao)
Bản đồ thu thập Không Tang sơn Côn Ngô sơn Tử Tang sơn
Một số vật phẩm nhận được Da Sói, Da Hổ, Da Hồ Ly Da Bạch Hổ, Da Gấu, Lông Chim Loan Da Sư Tử, Da Vương Trắng, Lông Chim Tước

KỸ NĂNG TẬP LINH

Kỹ năng tập linh cho phép thu thập các loại nguyên liệu để chế luyện phù chú.

Cách thu thập:

 • Tùy theo đẳng cấp kỹ năng, đồng đạo mang công cụ thu thập đến bản đồ kỹ năng để tiến hành thu thập.
 • Cách đi đến địa đồ thu thập: Đến Tuyền Châu tìm Mạc Quân Đạo Trưởng.
NPC dạy tập linh Tọa độ

Mạc Quân Đạo Trưởng
Tuyền Châu 173 / 185

Sơ Cấp Trung Cấp Cao Cấp
Công cụ Phương Sĩ Khí cấp 1 Phương Sĩ Khí cấp 2 Thiên Sư Khí
Bản đồ thu thập Hưng An Lĩnh Hội Tiên Lĩnh Thương Long Lệnh
Một số vật phẩm nhận được Chu Sa, Hắc Khuyển Linh Huyết Thanh Ô Linh Huyết, Bích Huyết Sa Huyền Hạc Linh Huyết…