• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Trang chủ

Thao tác cơ bản
Trang chủ | Hướng dẫn | Thao tác cơ bản

Danh vọng

Ngoài những chiêu thức võ công kỳ ảo cao cường, anh hùng hiệp khách còn được giới võ lâm cao thủ trọng vọng, kính nể qua tiếng tăm và uy tín gầy dựng trên những nẻo đường hành hiệp.

Dù cho đồng đạo có là kẻ vô danh tiểu tốt mới đặt chân phiêu bôn tẩu hay đã trở thành bậc cao nhân võ công xuất chúng, danh vọng luôn là yếu tố quan trọng để nhân sĩ khẳng định bản thân trên chốn giang hồ.

Có thể nhận điểm danh vọng bằng cách hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng, hoặc online trong một thời gian dài.

Đẳng cấp của danh vọng

Danh vọng chia làm nhiều đẳng cấp, mỗi đẳng cấp đều có tên gọi khác nhau.

Công dụng của danh vọng

- Đạt được một số điểm danh vọng nhất định, bạn sẽ:

  • Học được các chiêu thức (tùy mỗi chiêu thức khác nhau mà người chơi cần số đểm danh vọng để tăng chiêu thức).
  • Kiến lập bang phái.
  • Bắt đầu các nhiệm vụ liên quan…

Cách nhận điểm danh vọng

Làm nhiệm vụ nhập môn môn phái, nhiệm vụ thế giới và nhiệm vụ thương hội đều nhận được phần thưởng danh vọng.

Tổn thất điểm danh vọng

Danh vọng sẽ bị mất một số điểm đáng kể khi hủy nhiệm vụ thương hội.