• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Trang chủ

Phương thức giao đấu
Trang chủ | Hướng dẫn | Phương thức giao đấu

Trên bước đường hành tẩu giang hồ, việc biết được đẳng cấp cũng như thuộc tính của các thú, hay quái vật ...sẽ phục vụ cho quá trình luyện công của quý đồng đạo nhanh chóng và thuận lợi.

Mỗi bản đồ có quái đặc trưng, riêng biệt và phân bố quanh thành thị, thôn làng, các môn phái. Càng xa thành thị thì đẳng cấp quái càng mạnh.

Đả quái

Mỗi khu vực luyện công phân bố hỗn tạp các loại quái. Vì vậy, để nhận biết đẳng cấp của quái vật, ta nhìn màu sắc tên của chúng: màu trắng chỉ quái cấp thấp, màu đỏ chỉ quái cấp cao, màu xanh chỉ thủ lĩnh của quái cấp nhỏ (còn gọi là boss xanh), màu vàng kim chỉ thủ lĩnh của quái cấp cao (còn gọi là boss Hoàng Kim).

Đánh quái (Miêu Lĩnh Thủ Lĩnh, Miêu Lĩnh Phu Nhân) tại Yến Tử Động

Sau khi đã có vũ khí ngũ hành, đẳng cấp tương đương 40 và hoàn thành nhiệm vụ tương đương, quý đồng đạo có thể đến Phong Đô, Giang Tân thôn để luyện công với các quái vật âm tính.

Phần thưởng sau khi đả quái thành công

Ngoài phần thưởng điểm kinh nghiệm, vật phẩm tương ứng với từng cấp thì nhân sĩ võ lâm còn nhận được ngẫu nhiên: trang bị, bí kíp, mật tịch,…