• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Trang chủ

Thuộc tính nhân vật
Trang chủ | Hướng dẫn | Thuộc tính nhân vật

Điểm tiềm năng

Điểm tiềm năng là điểm Quý đồng đạo sẽ nhận được theo từng thời điểm lên cấp, được xem như phần thưởng cho quá trình miệt mài luyện tập, trui rèn chiêu thức võ nghệ.

Với điểm tiềm năng, nhân sĩ võ lâm có thể phân phối vào sức mạnh, gân cốt, thân pháp, nội công, linh hoạt trong giao diện thuộc tính nhân vật để có được thân pháp và năng lực ngày càng mạnh mẽ, cùng với những chiêu thức, tuyệt kỹ võ công làm hành trang bôn tẩu giang hồ, hùng bá tứ phương.

Điểm tiềm năng

Nhân vật thăng cấp sẽ nhận được điểm tiềm năng tương ứng. Bạn có thể tự do phân bố cho nhân vật của mình qua 5 thuộc tính.

- Ban đầu cấp 1, cao nhất cấp 99.

- Sau mỗi lần tăng cấp số điểm tiềm năng như sau:

+ Cấp 2 – Cấp 9: 3 điểm / cấp.

+ Cấp 10 – Cấp 19: 4 điểm / cấp.

+ .......................

+ Cấp 90 – Cấp 99: 12 điểm / cấp.

- Ngoài ra, môn phái cũng thưởng điểm tiềm năng (thêm 80 điểm, tùy theo từng môn phái).

- Ban đầu, người chơi chọn nhân vật đều có thuộc tính cộng thêm.

Thuộc tính cộng thêm của 4 loại thể hình như sau:


Bảng thuộc tính cộng thêm các loại hình

 

Sức mạnh

Gân cốt

Thân pháp

Nội công

Linh hoạt

Nam tiêu chuẩn

5

4

5

4

2

Nam khôi ngô

8

8

1

1

2

Nữ gợi cảm

6

5

4

3

2

Nữ yêu kiều

3

3

7

5

2

Thuộc tính tiềm năng

Gồm: sức mạnh, nội công, gân cốt, thân pháp và linh hoạt. Tùy theo võ công từng môn phái mà phân bố điểm tiềm năng thích hợp.

Sức mạnh

Sức mạnh ảnh hưởng đến lực, khí, thần của nhân vật, với người tu luyện hệ ngoại công càng thể hiện rõ qua chiến đấu, lực sát thương và vác nặng.

Nội công

Nội công ảnh hưởng đến tinh, khí, thần của nhân vật, với người tu luyện hệ nội công càng thể hiện rõ qua chiến đấu, lực đánh mạnh yếu, phòng thủ nội.

Gân cốt

Gân cốt ít nhiều ảnh hưởng đến sinh lực của nhân vật và phòng thủ đánh ngoại.

Thân pháp

Nói lên tính linh hoạt của nhân vật, động tác nhanh nhạy giúp nhân vật chiến thắng một cách dễ dàng. Thân pháp quyết định tốc độ đánh lẫn chính xác, ảnh hưởng đến né tránh.

Linh hoạt

Giúp nhân vật quan sát sự vật xung quanh một cách tỉ mỉ. Trong chiến đấu quan sát tốt giúp ta né được đòn đối phương, phát hiện điểm yếu chiêu thức từ đó nhân cơ hội ra đòn chí mạng. Linh hoạt quyết định né tránh, chí mạng và tất né, ảnh hưởng chính xác và tốc độ đánh.