• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Trang chủ

Thao tác cơ bản
Trang chủ | Hướng dẫn | Thao tác cơ bản

Độ thân thiện

Thế giới võ lâm bao la đâu chỉ là đất để bậc anh hùng dụng võ. Nơi đó thấm đượm nghĩa tình chân thực và gần gũi giữa người với người.

Thước đo tình cảm giữa các anh hùng hào kiệt chính là độ thân thiện, có được từ những trường hợp sau:

  • Sau khi người chơi kết thành hảo hữu.
  • Khi cùng nhau tổ đội và chiến đấu, trò chuyện cũng có thể tăng độ thiện cảm.
  • Sở hữu một vài vật phẩm đặc biệt.

Khi độ thân thiện đạt đến mức độ nhất định, Quý đồng đạo sẽ có các lựa chọn:

  • Độ thân thiện dưới 1000 : có thể kết nghĩa Kim Lan, làm huynh đệ tri nhân tri kỷ.
  • Độ thân thiện hơn 1500: Có thể tìm Nguyệt Lão chứng giám để kết thành phu thê, se duyên kết tóc bên nhau trọn đời.