• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Thuộc tính nhân vật
Trang chủ | Hướng dẫn | Thuộc tính nhân vật

Thuộc tính trạng thái

Những thuộc tính trạng thái luôn song hành trên bước đường phát triển của nhân vật. Quý đồng đạo cần chú ý đến những yếu tố này, vì chúng sẽ thể hiện cho người chơi biết tại thời điểm đó, nhân vật đang ở trạng thái nào: mạnh mẽ, tràn đầy sinh lực hay mệt mỏi và cần dưỡng sức…Đó là những yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại, phát triển của chính nhân vật đồng đạo đang sở hữu.

Sinh lực

Sinh lực của nhân vật bao gồm sinh lực hiện tại và sinh lực lớn nhất.

Nội lực

Nội lực của nhân vật bao gồm nội lực hiện tại và nội lực lớn nhất.

Thể lực

Thể lực của nhân vật bao gồm thể lực hiện tại và thể lực lớn nhất.

Dòng màu đỏ hiển thị sinh lực, xanh da trời là nội lực và xanh lá cây là thể lực

Điểm kinh nghiệm

Là điểm tích lũy của người chơi khi đánh quái hoặc làm nhiệm vụ. Điểm kinh nghiệm đạt đến mức độ nhất định sẽ thăng cấp.
Ví dụ: Điểm kinh nghiệm hiện có của bạn là 1402 và điểm kinh nghiệm cần để thăng cấp là 1302. Sau khi thăng lên 1 cấp mới (bấm nút “Tăng”) thì nhân vật sẽ còn 100 điểm kinh nghiệm.

Đẳng cấp kỹ năng

Các số màu đỏ kế bên chiêu thức, thể hiện đẳng cấp hiện tại. Tùy theo chiêu thức mà có thể nâng đến 7, hoặc có thể là 9 và lớn nhất là 10.

Trạng thái bị thương

Gồm nội thương và ngoại thương. Nhân vật bị nội thương hoặc ngoại thương có thể mua thuốc tại môn phái hoặc ngồi trong thành vận công để trị thương.

Tụ khí

Môn phái đặc biệt (như Thiếu Lâm Võ Tông) có thể Tụ khí trước sau đó mới xuất chiêu, tối đa 10 giai đoạn.

Vác nặng

Trọng lượng vật phẩm mang trên người nhân vật bao gồm trọng lượng hiện tại và trọng lượng lớn nhất

Tiền

Lượng tiền mà nhân vật mang theo trong người