• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Trang chủ

Ngũ Độc
Trang chủ | Môn phái | Ngũ độc

Nhiệm vụ nhập môn

 • Địa điểm: Ngũ Độc giáo
 • NPC liên quan: Bạch Doanh Doanh, Câu Sách, Phương Viên, Vưu Dung, Tây Đồ.
 • Các bước thực hiện

  Nhân vật sau khi đạt cấp 10 đến Ngũ Độc đối thoại với Bạch Doanh Doanh chọn “Tại hạ muốn gia nhập Ngũ Độc giáo”.

  Bước Hình ảnh Tọa độ Thuyết minh
  Bước 1 Bạch Doanh Doanh (201/198)

  Nhưng nếu muốn gia nhập Ngũ Độc giáo phải được sự đồng ý của tứ vị Qủy Sư.

  Bước 2 Câu Sách
  (196/197)

  Đi tìm Câu Sách bảo bạn đi tìm Phương Viên để kiểm tra kiến thức võ lâm.

  Bước 3 Phương Viên
  (193/198)

  Sau khi trả lời đúng các câu hỏi bạn hãy đi tìm Vưu Dung.

  Bước 4

  Vưu Dung

  (205/202)

  Y cũng có vấn đề muốn thỉnh giáo bạn. Không ngờ Vưu Dung là một tay cờ bạc, y muốn 1 lượng bạc.

  Bước 5

  Tây Đồ

  (200/204)

  Tây Đồ lại hỏi bạn vài câu thường thức võ lâm.

  Trả lời chính xác rồi quay về tìm Câu Sách. Câu Sách đồng ý cho bạn gia nhập Ngũ Độc giáo.

  Bước 6 Bạch Doanh Doanh (201/198) Quay về tìm Bạch Doanh Doanh đối thoại, bạn chính thức gia nhập Ngũ Độc giáo.

  Chúc mừng bạn đã chính thức gia nhập Ngũ Độc!

 • Phần thưởng

   

  Điểm danh vọng Ngoại trang môn phái
  10 điểm

   

    Ngũ Độc Tà Hiệp Ngũ Độc Cổ Sư
  Bái sư Ngô Ngôn 198/198 Liễu Tân Trúc 201/201
  Nhận kỹ năng

  Vạn Độc Tâm Pháp

  Ngũ Độc Đao Pháp

  Bách Cổ Tâm Kinh

  Phong Cổ

  Nhận binh khí Liễu Diệp Song Đao Hắc Thiết trảo

Nhiệm vụ sư môn

 • Giới thiệu

  Nhân vật đạt cấp 10, gia nhập môn phái và chọn trường phái mới có thể nhận nhiệm vụ sư môn, ngẫu nhiên nhận được nhiệm vụ cơ duyên. Tùy theo đẳng cấp, nhiệm vụ sư môn chia ra 3 cấp

  Nhiệm vụ đơn giản: nhân vật từ cấp 10 trở lên
  Nhiệm vụ tiêu chuẩn: nhân vật từ cấp 30 trở lên
  Nhiệm vụ khiêu chiến: nhân vật từ cấp 60 trở lên
 • Các buớc thực hiện

  Lưu ý: Chỉ có nhân vật đã gia nhập phái và chọn trường phái mới có thể nhận nhiệm vụ sư môn.

  Bước Hình ảnh Tọa độ Thuyết minh
  Bước 1 Bạch Doanh Doanh (201/198)

  Đến gặp Giáo chủ Bạch Doanh Doanh để nhận nhiệm vụ sư môn.

  Tùy may mắn có thể ngẫu nhiên nhận Nhiệm vụ cơ duyên.

  Bước 2

  Theo chỉ định của Bạch Doanh Doanh, bạn đi đánh đủ số quái vật mà Bạch Doanh Doanh yêu cầu. Khi đủ số quái yêu cầu, bạn quay về phục mệnh.

   

  Lưu ý: Sau khi giao nhiệm vụ, Giáo chủ sẽ đưa bạn đến khu vực có loại quái phù hợp. Hệ thống sẽ phát thông báo cho bạn biết khi nào đã đánh đủ quái.

 • Phần thưởng
  • Tùy vào đẳng cấp vào loại nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được những phần thưởng điểm kinh nghiệm, điểm sư môn, Thí Luyện Quả hoặc Sư Môn Thí Luyện Quả khi sử dụng có thể tăng kinh nghiệm.
  • Mỗi 50 điểm sư môn đạt được, hệ thống sẽ tặng thưởng cho bạn một Lệnh Bài Sư Môn
  • Điểm sư môn có thể tích lũy dùng để mua trang bị và vũ khí sư môn.
 • Nhiệm vụ cơ duyên
  • Người chơi trong lúc nhận nhiệm vụ sư môn có cơ hội nhận nhiệm vụ lớn của võ lâm.
  • Phương pháp hoàn thành: Người chơi được yêu cầu đánh Boss theo chỉ định của nhiệm vụ. Sau khi đánh bại Boss, bạn sẽ thấy xuất hiện một NPC nhiệm vụ, chỉ việc đối thoại với NPC này để nhận vật phẩm nhiệm vụ. Cuối cùng, bạn mang vật phẩm về giao cho chưởng môn là hoàn thành được nhiệm vụ. Thuyết minh khác: Không hạn chế thời gian.
  • Phần thưởng: Nhận được Mật Tịch Sư Môn hay các Mật Tịch khác.