• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Trang chủ

Thiên Môn Trận
Trang chủ | Nhiệm vụ | Thiên Môn Trận
Thiên Môn Trận – Trập trùng đồi núi, đường xa vó ngựa mỏi dồn, thảo nguyên mênh mông, kẻ thù rình rập… Liệu bạn có hoàn thành sứ mệnh trở thành một cảm tử quân quyết hy sinh cho tổ quốc? Hơn 200.000 điểm kinh nghiệm, cùng nhiều điều hấp dẫn, kịch tính sẽ là phần thưởng giá trị cho hiệp khách dũng cảm tài trí nhất.

Bước 1: Hành trình nhập ngũ

Các bước tiến hành nhiệm vụ

Toạ độ

Hình ảnh

- Đến tửu lầu Biện Kinh tìm Tiểu nhị

Biện Kinh

(184.179)

- Đối thoại với Nhân sĩ giang hồ, bạn được hướng dẫn đến Thiếu Lâm tìm 5 Đuôi hổ (Hổ vĩ).

Sau đó tìm Tào Đại Lực đưa ông ta 5 bộ quan phục(đánh Quan sứ trong Hạnh Hoa Thôn rơi ra).

Biện Kinh

(186.180)

- Đến Nhạn Môn Quan trước quân doanh đối thoại với Tống quân trưởng hộ vệ

Nhạn Môn Quan

(164.184)

Gặp Binh Bộ Thị Lang đưa cho ông ta 1 Đuôi hổ

Biện Kinh

(195/176)

Sau đó đến gặp Xa Thái Quân để xin gia nhập Tống quân

Thiên Ba Dương Phủ

(191.196)

- Xa Thái Quân nhờ bạn đến Nhạn Môn Quan gặp Dương Nghiệp chuyển lời.

- Dương Nghiệp sai bạn đi kiếm 10 Mậu mộc bài (đánh Tống quân tử sĩ trên Nhạn Môn Quan). Tìm đủ Mậu mộc bài bạn giao cho Dương Nghiệp.

Nhạn Môn Quan

(168/179)

Bước 2: Bí mật Hạnh Hoa Thôn

Các bước tiến hành Tọa độ Hình ảnh

- Trở về Biện Kinh gặp hàng xóm của Hàn Trí Nhượng

Biện Kinh

(153/181)

- Đến Hạnh Hoa thôn (phía Nam Biện Kinh) gặp Trương Vân để hỏi tin tức của Hàn Trí Nhượng .

Hạnh Hoa Thôn

(177/187)

- Trương Vân bảo bạn đi đánh Quan sứ lấy 10 bộ quan phục, xong giao cho ông ta .

- Quay về Tây Biện Kinh tìm gặp Hàn Trí Nhượng

Tây Biện Kinh

Bước 3: Đến Bộ lạc Vương Kỳ

Các bước thực hiện Tọa độ Hình ảnh

- Đến Đại Thảo Nguyên 2 ( đi từ Nhạn Môn Quan sang) gặp Nhiêu Lân

Đại Thảo Nguyên 2

(196/189)

- Nhiêu Lân nhờ bạn đến Bộ lạc Vương Kỳ nói chuyện với Phò mã Mục Nghĩa

Bộ lạc Vương Kỳ

(193/185)

- Để qua được Bộ lạc Vương Kỳ, trước hết bạn hãy nói chuyện với Thủ vệ bộ lạc

(197/178)

- Sau khi nói chuyện xong với Thị vệ, bạn quay về Đại Thảo Nguyên 2gặp Nhiêu Lân để bàn cách qua Bộ lạc Vương Kỳ.

- Nhiêu Lân nhờ bạn đi tìm 10 Vóc lụa (Gấm thượng hạng) , 10 cây Mục Lôi Văn đao, 5 cái Chỉ Nam Ngư.

- Gấm thượng hạng và Mục Lôi Văn Đao đánh

Huyền Võ Đao trong Kim Quang Động mới có được.

- Chỉ Nam Ngư đánh Lưu Khấuở Long Hổ Động.

- Tìm đủ 3 thứ này là bạn có thể chạy qua Bộ lạc Vương Kỳ được rồi.

Kim Quang Động (139/182)

Long Hổ động (192/197 )


Bước 4: Truy tìm Liêu Thông Lệnh

Các bước thực hiện Tọa độ Hình ảnh

- Đối thoại với Phò mã Mục Nghĩa.

- Bàn bạc xong rồi trở về Nhạn Môn Quan báo tin cho Dương Nghiệp.

Phò mã Mục Nghĩa

(193/185 )

Dương Nghiệp

(168/179 )

- Quay lại Bộ lạc Vương Kỳ nói chuyện với Phò mã Mục Nghĩa .


- Anh ta nhờ bạn đi tìm 1 cái Liêu Thông Lệnh (đánh Sát thủ ngoại tộc) và 1 bộ quân phục Tống binh ( đánh Tống quân tử sĩ ở Nhạn Môn Quan )

Bộ lạc Vương Kỳ

Nhạn Môn Quan

Sau đó Mục Nghĩa kêu bạn đến gặp Tiêu Thiên Hựu dò la tin tức

Bộ lạc Vương Kỳ

(195/179)

- Tiêu Thiên Hựu bắt bạn kiếm Liêu Thông Lệnh. Sau khi kiếm được thì giao Liêu Thông Lệnh cho Tiêu Thiên Hựu. Tiêu Thiên Hựu đưa cho bạn 2 lực chọn: Tống Triều và Liêu Quốc
- Nếu bạn chọn Tống Triều sẽ có thông báo bạn phải quay về báo cho Dương Nghiệp
- Gặp Dương Nghiệp coi như trả nhiệm vụ, nhận được phần thưởng 200.000 điểm kinh nghiệm:
- Kết thúc phần đầu của Nhiệm vụ Thiên Môn Trận, nếu may mắn bạn có thể sẽ nhận được 200.000 điểm kinh nghiệm cùng rất nhiều phần thưởng kinh nghiệm khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.